Generelle P-regler

Parkeringsregler
Husk at medtage P- billetten på rejsen.
Husk at lukke vinduer, soltage, slukke lys m.m.
Kom i god tid.
Undlad at trække håndbremsen.
Max 20 kmt i områderne. 
Al færdsel og parkering foregår på eget ansvar.
Parkering er kun tilladt i opmærkede båse.
Biler der holder parkeret på køreveje, gangstier, rabatter m.m. vil blive pålagt et kontrolgebyr, og bilen vil eventuelt blive flyttet for ejers regning.
Afsætningspladserne mellem P-huset og Terminalen må ikke anvendes til parkering.

Frihøjde
P- hus: 2,05 mtr. 
P1, P2, P3, P5: 2,60 mtr.
P6, P7: Ingen
P8, P9: 2,10 mtr. 

Oversigtskort (generelt)